Geny, zdraví a životní styl

29.03.2020

Dříve se myslelo, že geny silně určují náš zdravotní stav. Učilo se, že geny jsou neměnné a nic moc s naší genetickou výbavou neuděláme. Geny skutečně jsou staletí neměnné, ale my můžeme ovlivnit jejich aktivaci, čili to, jestli nemoc propukne. Jejich aktivaci ovlivníme svým chováním a prostředím, ve kterém žijeme. Nemocí, se kterými nemůžeme nic moc udělat, je ve skutečnosti velice málo. Většina chronických nemocí, ke kterým máme predispozice, potřebuje nějaký podnět, který je uvede do činnosti. Bez aktivace se nemoc jednoduše neprojeví.

Nemoc není rána osudu, ale kombinace genetiky a našeho chování. Faktorů, které ovlivňují naše zdraví, je nespočet. Tři z nich jsou však zásadní, jsou to:

  • Strava
  • Pohyb
  • Kouření a alkohol

Není skvělé, že právě tyto tři složky můžeme nejvíce ovlivnit my sami? Kdo rozhoduje o tom, co budeme jist, jak se budeme hýbat a jestli budeme užívat návykové látky?

Je dobré si uvědomit, že:

  • Každý druhý člověk je chronicky nemocný

  • 7 z deseti lidí umírá na následky chronických nemocí

  • 80% výdajů na zdravotnictví jde na terapii chronických nemocí

Prevence je daleko efektivnější, zodpovědnější, ekonomičtější a přirozenější než farmakoterapie, která z větší části řeší až důsledky určité nemoci, příčinou se nezabývá. A to je zásadní nedostatek a velký problém současné moderní medicíny.

Nehledejte výmluvy, nehledejte viníka. Vaše zdraví a kvalita života je především ve vašich rukou.