Covid19 - Nynější situace

16.03.2020

Zaráží mě, že někdo to pořád nebere vážně, snaží se danou věc zlehčit, někdo dokonce i obejít. Teď nemám na mysli paniku, která zde vzniká, mám na mysli uvědomění si důležitosti prevence a s ní úzce související důležitost izolace. Musíme si uvědomit, že smyslem aktuálních opatření je, co nejvíce zamezit a zpomalit šíření této epidemie, aby počet nakažených s těžkým průběhem nepřesáhl kapacitu zdravotního systému a jeho možné péče.

Nebezpečí a nákaza se sice nemusí týkat přímo vás, ale může se týkat vašich nejbližších, protože vy jste zrovna nositelem. Já sama jsem něčí dcera, sestra, jsem máma dvou dětí, rodina je pro mě vším. Věřím, že většina lidi to má stejně, proto veškerá preventivní opatření mají smysl. A dohady, že některá ne nebo méně, promiňte, přece i kdyby mohly jen trochu pomoci, mají za mě určitě přínos. Jsou snad smysluplnější dohady a debaty nebo činy a konání?

Proto říkám jediné:

Buďte doma. Nikam zbytečně nechoďte! Vím, že to není jednoduché, toto řešení bude mít své následky, především ekonomické, pro některé i existenční. Ano, bude to bolet. Nás, ekonomiku, ale je to tak. Řešení "být doma", "být v izolaci" zní možná primitivně, ale máte jiné? Začněte sami u sebe, nečekejte, co vám bude nařízeno, zakázáno, nehledejte kličky. Státy se chovají tak, jak se vyvíjí situace. My, Česká Republika, se ale můžeme poučit, máme obrovskou výhodu, že nejsme první postižení, můžeme vše řešit účinněji a ostřeji, abychom vše zvládli lépe. Proč tak naše vláda nečiní, netuším...

Je mi neskutečně líto lidí, kteří kvůli tomuto období přijdou o práci, o příjem, který je pro ně zásadní. Je mi zároveň líto i lidí, co teď mají doma děti různého věku, musí s nimi zvládat učivo různé úrovně. Někomu se život obrátil vzhůru nohama, někdo si změn a omezení téměř nevšiml. Nyní ale není prostor zabývat se konkrétními jednotlivými případy, i když některé budou hodně devastující, je třeba brát tuto situaci komplexně. Musí se i komplexně řešit. Ekonomický dopad to bude mít obrovský, ne-li drtivý. Ale jak to jinak chcete řešit než izolací?

Uvědomme si, že nákaza se šíří velice rychle, přenos je především z člověka na člověka, když omezíme styky s lidmi, omezíme i šíření viru. Proto opravdu buďte doma, na chatě, chalupě, do přírody si vyjeďte autem a zaparkujte mimo obyvatelstvo, vybírejte si místa, kde opravdu téměř nikoho nepotkáte. Pokud si teď někdo řekne, že bydlí ve městě, auto nemá, do práce musí. Ano, to jsou ale ty jednotlivé případy, ty teď, bohužel, musí stranou. Nelitujte se, jděte naopak příkladem, dodržujte veškerá preventivní opatření, která v danou chvíli můžete.

Nelitujte se, jděte naopak příkladem, dodržujte veškerá preventivní opatření.

Zodpovědnost a ohleduplnost. Ty by měly být na prvním místě a záleží na nás, jak moc zodpovědní a ohleduplní budeme, můžeme být zcela plně. Máme zde smutný příklad Itálie, opravdu chcete být za 14 dnů tam, kde oni teď? Přehltit kapacity systému tak, že nebude moci být poskytnuta potřebná péče? Třeba zrovna vašemu nejbližšímu?

Těch, co se teď týká karanténa a jsou doma, zkuste vnímat čas, společný čas, přítomnost, neseďte a netruchlete, nenadávejte, ale čtěte, vzdělávejte se, připravujte se na práci, nový projekt, zkoušky, zdokonalujte se v jazyku, vařte, hrajte domácí deskové nebo pohybové hry, ukliďte, protřiďte věci ve skříních, běžte na zahradu, odpočívejte. Dělejte to, na co normálně čas nemáte nebo to, o čem jste vždycky snili, že byste doma dělali, kdybyste ten čas měli. Teď ho máte. Můžete načerpat sílu, objevit nový rozměr života. Vím, lidem, kterým jde o živobytí, tyto řádky budou k smíchu...

Pokud chcete, aby se věci zase vrátily do normálu, mohli jsme vydělávat, chodit do školy, cestovat, užívat si běžného života, dbejte na preventivní opatření. Ty už všechny známe, patří sem rady jako:

 • Zůstaňte doma
 • Vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí
 • Pokud kašlete, nikdy ne do dlaní
 • Nenavštěvujte starší a oslabené osoby
 • Noste roušky. Sebe proti viru asi moc neochráníte, ale nakažený člověk, tak nebude nemoc tolik roznášet. A je zde i psychologický efekt, kdy se od člověka s rouškou budete držet přirozeně dál, což je plus pro obě strany
 • Na místě je i zvýšená hygiena (rukou, mobilu atd.)
 • Nedotýkejte se očí
 • Volejte starším lidem a kontrolujte je, popřípadě volejte o pomoc. Druhá strana věci je, jestli se dovoláte...
 • Pijte jen teplé nápoje - ve shodě s tělesnou teplotou. Studené nápoje tělo zatěžují
 • Dbejte na dostatek antioxidantů a vitamínů - především vitamín C, z čehož vyplívá jíst hodně zeleniny a ovoce
 • V dopravních prostředcích dodržujte rozestupy a větrejte
 • V případě nákazy volejte na čísla tomu určená. Jelikož to u většiny má obdobný průběh jako chřipka, postupujte v léčení obdobně - srážejte teplotu, buďte v posteli, pijte a jezte zdravě.

JSME V TOM SPOLEČNĚ!

Svět se sice "zastavil", ale žijeme dál. Budeme doma, budeme možná dlouho doma, ale je to jediný způsob, jak zamezit šíření viru. Viru, který i neplánovaně odhaluje slabiny politiků a systému, ve kterém žijeme. To je realita, připusťme si ji a snažme se s ní co nejvíce vyrovnat.

Nicméně promoření virem nás čeká, tak jako tak... Teď jde jen o to, v jakém časovém horizontu, abychom nepřehltili zdravotníky a zdravotní systém. Vezměte zodpovědnost do svých rukou!

Pro zklidnění shlédněte tento rozhovor:

Jak zpomalit šíření koronaviru? Populace se musí promořit, říká imunoložka